มาตราตัวสะกดแม่กน


ล เป็นตัวสะกดในมาตราแม่ กน อ่านออกเสียง เหมือน น สะกด ทำให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียน คำที่สะกดด้วย ล ได้ โดยใช้เรื่องสั้นในการฝึกอ่าน ดังนี้
เด็กชายสายชล สังวาลย์ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ตำบล ทุ่งสองห้อง ซึ่งตรงกับเทศกาลวันลอยกระทง สายชล อยากเป็นทหาร เขาคิดว่า ถ้าเขาเป็นทหาร เขาต้องมีตำแหน่งเป็นนายพล วันหนึ่ง เขาไปเยี่ยมคุณปู่ที่จังหวัดสกลนครบ้านของคุณปู่ อยู่ในชนบท ไม่มีน้ำประปา ต้องใช้น้ำบาดาล สายชล ตื่นเต้นมาก เขาไม่เคยใช้น้ำบาดาลเลย เขาชอบบ้านคุณปู่มาก เพราะมีต้นไม้ อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย


โดย : นาง ผาสุข รัตนสุวรรณ, ร.ร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2, วันที่ 8 เมษายน 2545