การเปรียบเทียบเสียงสระThai/Eng

การเปรียบเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษกับสระภาษาไทย
Romanization of the Thai Alphabet
Transliteration based on official system (General Form)
Without diacritical
สระในภาษาอังกฤษ สระในภาษาไทย


A อะ อุ อา อั...
AE แอ ะ แอ
AEO แอ ว
AI ใอ ไอ อัย
AM อำ
AO เอ า อา ว
E เอ ะ เอ
EO เอ ว เอ็ ว
I อิ อี
IA เอี ยะ เอี ย
IEO เอี ยว
IU อิว
O โอ ะ โอ เอ าะ ออ
understood vowel between
two consonants as in " คล - khon".
OE เอิ น เอ อะ เอ อ
OEI เอ ย
OI โอ ย อ อย
U อุ อู อึ อื อ
UA อั ว เอื อ และ ว เช่น
ลวง - luang

UAI อ วย เอื อย
UI อุย


โดย : นาง ดาวรรณ์ เอมนิล, โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120, วันที่ 17 เมษายน 2545