เสียงสระ


สระ

สระในภาษาไทย แบ่งเป็น 2 ชนิดคือรูปสระ และเสียงสระ

1. รูปสระ คือ ส่วนประกอบของเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงสระ รูปสระทั้งหมดมี 21 รูป
2. เสียงสระ มีทั้งหมด 32 เสียง ซึ่งเกิดจากการนำรูปสระ 21 รูปมารวมกัน
ซึ่งเเบ่งเป็นสระเสียงสั้น กับสระเสียงยาวซึ่งเป็นเสียง “คู่ๆ “ กันโดย : นาง นางมนัสนันท์ เหิรอดิศัย, โรงเรียนวัดนาคนิมิตร, วันที่ 26 เมษายน 2545