เครื่องหมายวรรคตอน

 

 

 

 

 

 

 

1. ( . ) เรียกว่า มหัพภาค ใช้เขียนหลังอักษรย่อ เช่น

พ.ศ. ย่อจาก พุทธศักราช ค.ศ. ย่อจาก คริสศักราช

ด.ช. ย่อจาก เด็กชาย ด.ญ. ย่อจาก เด็กหญิง

รร. ย่อมาจาก โรงเรียน ร.ร. ย่อจาก โรงแรม

 

2. ( ) เรียกว่า นขลิขิต ใช้เขียนอธิบายข้อความเพิ่มเติม เช่น

ด.ช.อดิศัย โพธิ์ทอง (ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนาคนิมิตร)

 

3. ! เรียกว่า อัศเจรีย์ (เครื่องหมาย ตกใจ) ใช้เขียนหลังคำอุทานบอกอาการ เช่น โอ้แม่เจ้า! ไฟไหม้! โอ้มายก๊อด! ขโมยขึ้นบ้าน!

 

4. “ ” เรียกว่า อัญประกาศ ใช้เขียนคร่อมคำพูดที่ต้องการเน้น เช่น

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระบรมราชนิพนธ์ เรื่อง “เงาะป่า”

ที่จัดมาฉายเป็นภาพยนต์การ์ตูนที่โด่งดังทุกวันนี้

 

5. ______ เรียกว่า สัญประกาศ ใช้ขีดเส้นใต้ข้อความที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ เช่น

- หมายเหตุ ควรล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก่อนทาผลิตภัณฑ์นี้บนใบหน้า

- ข้อควรระวัง ห้ามทาผลิตภัณฑ์นี้บนเนื้อเยื่อบอบบางบนใบหน้า อาจก่อให้เกิดกาแพ้ง่าย

 

6. ” เรียกว่า บุพสัญญา ใช้เขียนเพื่อละข้อความที่ซ้ำกัน เช่น

ในสวนบ้านฉันปลูกต้นมะม่วง 10 ต้น

ต้นละมุด 12 ”

ต้นส้ม 5 ”

 

7. = เรียกว่า เสมอภาค ใช้เขียนคั่นข้อความที่มีความหมายเท่ากัน

มักใช้ในทางคณิตศาสตร์ เช่น 5 + 5 = 10

 

 

 

8. - เรียกว่า ยัติภังค์ ใช้ขีดระหว่างคำที่ต้องการเขียนแยกพยางค์ให้

ห่างกัน เพื่อที่จะได้ทราบว่า มีความต่อเนื่องเป็นคำเดียว/ประโยคเดียวกัน เช่น

ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ปะ – วัต – ติ – สาด

 

9. เรียกว่า ไปยาลน้อย ใช้เขียนท้ายคำเพื่อย่อคำให้สั้นลง เวลาอ่านต้องอ่าน คำเต็ม แต่ถ้าเขียนไว้ระหว่างตัวเลขจะเป็นการบอก วัน/เดือน ตามแบบจันทรคติ เช่น

โปรดเกล้า ฯ อ่านว่า โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

กรุงเทพ ฯ อ่านว่า กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุตยมหาดิลก ครบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ (แต่ให้อ่านแค่ กรุงเทพมหานคร ตามการอ่านที่นิยมได้)

อ่านว่า วันเสาร์ แรม ๙ค่ำ เดือนอ้าย(เดือนหนึ่ง)

 


โดย : นาง นางมนัสนันท์ เหิรอดิศัย, โรงเรียนวัดนาคนิมิตร, วันที่ 26 เมษายน 2545