แม่กดสะกดด้วย ศ


ศ เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กด ไม่ตรงมาตรา อ่านออกเสียงเหมือน ด สะกด
วัตถุประสงค์ของการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน และเขียนคำที่สะกดด้วย ศ สะกด ในมาตราแม่กดได้ โดยใช้เรื่องสั้นที่ผู้เขียนแต่งขึ้นเพื่อเสริมบทเรียน ดังนี้
พิศวงสงสัย ผู้มีเลศนัย
เมื่อใช้บ่วงบาศ ปราศจากพยศ
พินาศหมดสิ้น ได้ยินปริศนา
มาวันเทศกาล งานน่าอัศจรรย์
หนูๆช่วยกันดูหน่อย มีคำที่ใช้ ศ สะกด กี่คำ อะไรบ้าง ลองเขียนในกระดาษไว้ซิจ๊ะ ถูกต้องไหมเอ่ย
มาลองตรวจคำตอบกันไหม คงถูกหมดซินะ
เฉลย คำที่มี ศ สะกด มีทั้งหมด 9 คำ คือ
พิศวง พินาศ พยศ
เลศนัย ปริศนา บ่วงบาศ
เทศกาล ปราศจาก อัศจรรย์
มาลองเขียนคำอ่านกันดู เขียนได้ 6 คำ ถือว่าผ่านเกณฑ์นะจ๊ะ แต่ถ้าเขียนได้ถูกหมดก็จะดีมาก ตอบในกระดาษคำตอบของนักเรียนเองเลยนะโดย : นาง ผาสุข รัตนสุวรรณ, ร.ร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2, วันที่ 4 พฤษภาคม 2545