อักษรควบแท้ ( ว )


การอ่านอักษรควบแท้ ออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวควบกัน
การสอนอ่านอักษรควบแท้ (ว) เพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำควบกล้ำได้ถูกต้อง ชัดเจน
โดยใช้เรื่องสั้นที่ผู้เขียนแต่งขึ้น เพื่อเป็นแบบฝึกอ่านเสริมให้กับนักเรียน ดังนี้

ขวัญใจมีบ้านอยู่ริมแม่น้ำแคว เธอเลี้ยงควายไว้หลายตัวในคอกกว้าง และเธอจะสุมควันไฟไล่ยุงในตอนค่ำขวัญใจไม่กลัวควายขวิด แม้มันจะเดินขวักไขว่ เธอแขวนเสื้อไว้บนเขากวางข้างฝาบ้าน และทุกวันเธอจะช่วยปัดกวาดบ้านให้สะอาดเรียบร้อย


โดย : นาง ผาสุข รัตนสุวรรณ, ร.ร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2, วันที่ 4 พฤษภาคม 2545