สำนวนไทย

สำนวน หมายถึง ถ้อยคำที่มีคารมคมคายซึ่งมีความหมายไม่ตรงถ้อยคำนัก แต่เป็นที่เข้าใจกันโดยแพร่หลาย กินใจผู้ฟังและเป็นถ้อยคำที่กระทัดรัดมักเป็นถ้อยคำเชิงเปรียบเทียบ
สำนวนเปรียบเทียบหมายถึง การกล่าวเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้คำเปรียบเทียบ เช่น คำว่า เหมือน เป็น ราวกับ
ตัวอย่าง หล่อนพูดไม่ได้เหมือนน้ำท่วมปาก
น้ำท่วมปาก หมายถึง พูดไม่ออกเพราะมีเหตุการณ์บีบบังคับ
เด็กคนนั้นซนเหมือนลิง
ซนเหมือนลิง หมายถึง เปรียบกับลิงซึงลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้
เธอเป็นคนมือแข็ง ยายให้ของแล้วไม่ไหว้
เป็นคนมือแข็ง หมายถึง เปรียบกับคนที่ไม่ไหว้คนที่ควรไหว้
หล่อนคนนั้นผิวขาวเหมือนสำลี
ขาวเหมือนสำลี หมายถึง เปรียบกับสำลีที่มีสีขาว
ปู่ของเธอดุเหมือนเสือ
ดุเหมือนเสือ หมายถึง การเปรียบได้กับเสือที่เป็นสัตว์ดุร้าย
หล่อนถูกจับได้จนหน้าซีดเป็นไก่ต้ม
ซีดเป็นไก่ต้ม หมายถึง เปรียบเหมือนไก่ที่ถูกต้มแล้วจะมีสีขาวโดย : นางสาว ดวงกมล ลีลางามสุวรรณ, โรงเรียนวัดเศวตฉัตร, วันที่ 26 พฤษภาคม 2545