นิทานคำกลอน


เรื่อง กบกับวัว (กลอนแปด)
สามลูกกบเที่ยวท่องหนองบึงใหญ่ ภาพตื่นตาตื่นใจได้พบเห็น
กลับที่อยู่ก็ค่อนข้างตอนเย็น มีพ่อเป็นหลักชัยในครอบครัว
เสียงเล่า"ลูกพบยักษ์ใหญ่อักโข" ตัวมันโตหางยาวเขาที่หัว
สี่เท้าเดินก้าวย่างช่างน่ากลัว ขนาดตัวโตจริงยิ่งน่าเกรง
นั่นเป็นวัวธรรมดาใช่ว่ายักษ์ พ่อรู้จักวัวใหญ่ใช่ทำเก่ง
มีใหญ่โตเกินใครเท่าไรเอง แล้วทำเบ่งพองตัวเทียบวัวดู
"ใหญ่เท่านี้ไหมหนอ" พ่อร้องถาม ลูกตอบความใหญ่กว่าพ่ออย่าสู้
พ่อมานะผยองพองตัวฟู ลูกร้องฮู้เล็กไปโตไม่พอ
โตกว่านี้หลายเท่าที่เราพบ ร้องหมื่นสบประมาทสามารถพ่อ
ไม่ประมาณตนต่ำหวังคำยอ อนาถหนอกบพองท้องแตกตาย
ผู้ประมาทขาดการประมาณคิด เหมือนชีวิตกบจะดับสลาย
รู้จักประมาณตนต้นจดปลาย สุขสบายไม่อาจพินาศเอย
.....................................................................................................................
เรื่อง กบกับวัว (พระมหาสมหวัง ธีเรสโก ร้อยกรอง)
รูปภาพ ด.ญ.ปรางทิพย์ ตุ่มใสย์,ด.ญ.ตวงทิพย์ แสงกุหลาบ,ด.ญ.กิติญา เลิศศรียานนท์
.....................................................................................................................
การแต่งคำกลอนแปดจะมี ๔ วรรค แต่ละวรรคจะมีชื่อเรียก เรียงกัน วรรคแรกเรียกว่า วรรคสดับ วรรคที่ สอง มีชื่อเรียกว่า วรรครับ วรรคที่สาม มีชื่อเรียก วรรครอง วรรคที่สี่ เรียกว่า วรรคส่ง
กลอนแปดจะมีลักษณะบังคับหรือบางทีก็เรียกว่าฉันทลักษณ์ซึงจะต้องระวังในการแต่งเพราะมีการบังคับจำนวนคำ การบังคับเสียง การบังคับสัมผัส
กลอน ๑ บท จะมี ๔ วรรคหรือ ๒ คำกลอน , ๑ คำกลอนจะมี ๒ วรรค
๑ วรรค จะมี ๘ คำหรือ ๘ พยางค์ บางครั้งเราจะพบบางบทประพันธ์จะมี ๗,๙คำก็ได้ไม่ถือว่าผิดโดย : นางสาว ดวงกมล ลีลางามสุวรรณ, โรงเรียนวัดเศวตฉัตร, วันที่ 26 พฤษภาคม 2545