นิทานคำกลอน(3)


เรื่อง แม่ปูกับลูกปู (กาพย์ยานี 11)

แสงทองส่องฟากฟ้า สาดอุษางามสุกใส
ชาดหาดลาดลงไป งามทิวไม้เสียบทะเล
แม่ปูกับลูกปู เดินเคียงคู่ทั้งขาเก
หากินถิ่นพื้นเพ เดินหักเหริมหาดทราย
แม่ปูเดินอยู่หน้า ทักขึ้นว่า " ลูกเดินส่าย"
โย้หน้าโยกขาซ้าย ดูน่าอายเดินไม่ตรง
"แม่จ๋าเดินดูหน่อย" ลูกจะค่อยเดินมั่งคง
เลียนตามงามบรรจง มิเดินเอียงเฉียงไปมา
แม่ปูเดินขาปัด ลูกเห็นชัด"โอ้แม่จ๋า"
เดินส่ายคล้ายลูกยา ก่อนจะว่าย้อนมองตน
สอนใครไม่ทำชั่ว ย้อนดูตัวไม่ฉ้อฉล
"ทำดี" มีมงคล สุขเบื้องต้นจดปลายเอย
....................................................................................
เรื่อง แม่ปูกับลูกปู ( พระมหาสมหวัง ธีเรสโก ร้อยกรอง)
รูปภาพ ด.ญ.ปรางทิพย์ ตุ่มใสย์ ด.ญ.ตวงทิพย์ แสงกุหลาบ ด.ญ.กิติยา เลิศศรียานนท์
........................................................................................................................
การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ จะแต่งง่ายกว่าคำประพันธ์ประเภทอื่นๆเพราะกำหนดกฎเกณฑ์น้อย ไม่บังคับเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคและทุกวรรค ใน ๑ บท จะมี ๔ วรรค เหมือนกลอน แต่การเรียงวรรคจะต่างจากกลอน ซึ่งส่วนมากจะรู้จักและทำความเข้าใจในลักษณะเป็น บาทเอก บาทโท และกำหนดคำ เป็นกาพย์ยานีจะต้องมี คำทั้งหมด ๑๑ คำหรื้อ ๑๑ พยางศ์
โดย : นางสาว ดวงกมล ลีลางามสุวรรณ, โรงเรียนวัดเศวตฉัตร, วันที่ 27 พฤษภาคม 2545