การใช้ a lot of


การใช้ a lot of
a lot of ใช้กับคำนามที่นับและนับไม่ได้
นามที่นับได้ เช่น
a lot of bananas
a lot of people
a lot of hamburgers
นามที่นับไม่ได้ เช่น
a lot of milk
a lot of butter
a lot of bread
a lot ใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม เช่น
I have a lot of sugar.
He doesn’t have a lot of orange juice.
Do you have a lot of apples?


โดย : นาง ปัทมา โหตระไวศยะ, รร.นารีนุกูล, วันที่ 29 พฤษภาคม 2545