สวัสดีภาษาอังกฤษ ( Hello English )

๊๊USEFUL EXPRESSIONS
Greetings

1.คำทักทายสำหรับคนที่เราไม่รู้จัก หรือคนที่ไม่ใช่เพื่อนสนิท
Good morning. สวัสดี ( ตั้งแต่ตื่นนอนเวลาเช้าถึงเที่ยงวัน )
Good afternoon สวัสดี ( ตั้งแต่หลังเที่ยงวันถึง 6 โมงเย็น )
Good evening สวัสดี ( ตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึง เที่ยงคืน )

2.คำทักทายสำหรับคนที่เรารู้จักดี หรือเป็นเพื่อนที่สนิท
Hello. สวัสดี ( ทักทายอย่างเป็นกันเอง )
Hi สวัสดี ( ทักทายอย่างเพื่อนสนิท )

3.สำนวนถามทุกข์สุข
How are you? เป็นไง? (คุณสบายดีหรือ)
Fine,thank you. สบายดีค่ะ/ครับ ขอบคุณ ( ตอบแบบทั่วไป )
Fine,thanks. สบายดีครับ/ค่ะ ขอบคุณ ( ตอบแบบเป็นกันเอง )

*** ** Hi อ่านว่า ไฮ Hello บางครั้งสะกดเป็น Hallo หรือ Hullo*****

สำนวนที่แปลว่า " สบายดี" มีหลายสำนวน
Fine. สบายดี
Just fine. สบายดี
Very well. สบายดี
Pretty well. สบายดี
Splendid . สบายดี
Not so bad . ก็เรื่อยๆ
I'm fine. ฉันสบายดี
I'm very well. ฉันสบายดี


ตัวอย่างการทักทาย ( Greeting )

A boy meets a school friend in the street. It is 2 o'clock in the afternoon.
Tharathip : Hello,Thanakorn. How are you?
Thanakorn : Fine,thanks. And you?
Tharathip : Pretty well, thanks. How is your sister?
Thanakorn : Sirilak is very well,thanks. And how is your sister?
Tharathip : Jiralak is fine,thanks.ลองฝึกพูด แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กับสำนวนง่ายๆ จะเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่ยากเลย
Is English very easy?โดย : นางสาว วิลารัศมิ์ รักธรรม, โรงเรียนปัญญาวุธ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง, วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544