บทดอกสร้อย.....ไก่แจ้

บทดอกสร้อย....ไก่แจ้


ไก่เอ๋ยไก่แจ้
ถึงยามขันขันแซ่กระชั้นเสียง
โก่งคอเรื่อยร้องซ้องสำเนียง
ฟังเพียงบรรเลงวังเวงดัง
ถ้าตัวเราเหล่านี้หมั่นนึก
ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่ง
ไม่มากนักสักวันละสองครั้ง
คงตั้งแต่สุขทุกวันเอย.

ของ หม่อมเจ้าประภากร
ร้องลำนางนาคแหล่งอ้างอิง : จากหนังสือ ดอกสร้อยแสนรัก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย : นาง อารมณ์ มงคลลักษณ์, ร.ร.วัดนาคนิมิตร, วันที่ 23 สิงหาคม 2545