สุภาษิต

                                                           ช้าง

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด  (สำนวน) ความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด

ช้างเท้าหน้า ช้างเท้าหลัง (สำนวน) ผู้ชายเป็นผู้นำ ผู้หญิงเป็นผู้ตามในครอบครัว, ผู้นำและผู้ตาม

ช้างเผือกเกิดในป่า  (สำนวน) ผู้มีปัญญาหรือคุณความดี  แม้อยู่ชนบทไกลก็มีคนกล่าวขวัญถึง

ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก (สำนวน) กล่าวเตือนมิให้ประมาท อาจมีอันตรายจากสี่สิ่งนี้ได้

่ช้างสารชนกันหญ้าแพรกก็แหลกลาญ (สำนวน) ผู้มีอำนาจทะเลาะวิวาทกัน ผู้น้อยก็พลอยได้รับอันตรายด้วย

 


ที่มา : พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530

โดย : นาง ธาราริน บุตรแสงดี, โรงเรียนราชวินิต มัธยม, วันที่ 6 กันยายน 2545