สำนวน

                                          ไก่

ไก่กินข้าวเปลือก  (สำนวน) กินสินบน

ไก่แก่แม่ปลาช่อน (สำนวน)หญิงค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก และมีกิริยาจัดจ้าน

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (สำนวน) พูดจาเปรียบเทียบชมคนที่รู้จักแต่งตัว

ไก่ได้พลอย  (สำนวน) คนที่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีค่า

ไก่ตาฟาง (พูด) หญิงสาวที่หลงทาง

ไก่รองบ่อน  (สำนวน) ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้

ไก่หลง  (พูด) หญิงสาวที่หลงทาง

ไก่เห็นตีนงู  งูเห็นนมไก่ (สำนวน) ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน

ไก่โห่  (พูด) เวลารุ่งสาง,ก่อนเวลา

ไก่อ่อน (สำนวน) อ่อนหัด ยังไม่ชำนาญแหล่งอ้างอิง : พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530

โดย : นาง ธาราริน บุตรแสงดี, โรงเรียนราชวินิต มัธยม, วันที่ 6 กันยายน 2545