สำนวน

                                          ไก่

ไก่กินข้าวเปลือก  (สำนวน) กินสินบน

ไก่แก่แม่ปลาช่อน (สำนวน)หญิงค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก และมีกิริยาจัดจ้าน

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (สำนวน) พูดจาเปรียบเทียบชมคนที่รู้จักแต่งตัว

ไก่ได้พลอย  (สำนวน) คนที่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีค่า

ไก่ตาฟาง (พูด) หญิงสาวที่หลงทาง

ไก่รองบ่อน  (สำนวน) ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้

ไก่หลง  (พูด) หญิงสาวที่หลงทาง

ไก่เห็นตีนงู  งูเห็นนมไก่ (สำนวน) ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน

ไก่โห่  (พูด) เวลารุ่งสาง,ก่อนเวลา

ไก่อ่อน (สำนวน) อ่อนหัด ยังไม่ชำนาญ



แหล่งอ้างอิง : พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530

โดย : นาง ธาราริน บุตรแสงดี, โรงเรียนราชวินิต มัธยม, วันที่ 6 กันยายน 2545