ขุนช้างขุนแผน
 

คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ
ขุนช้างขุนแผน
(เรื่องย่อ)
ขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีทีมีมาช้านานเชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัย
แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สมเด็จพระพันวษาในเรื่องก็ คือพระรามาธิบดีที่ 2
เรื่องขุนช้างขุนแผนได้มีการเล่าสืบต่อกันมา ภายหลังจึงมีผู้แต่งเป็นกลอน เสภา
ขุนช้างขุนแผน มีเรื่องเล่าดังต่อไปนี้
ขุนช้าง พลายแก้ว และนางพิมพิลาไลย เป็นชาวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ใน
ระแวกบ้านเดียวกัน และเป็นเพื่อนเล่นกันมาตี้งแต่ยังเล็กครั้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
นางพิมพิลาไลยก็ได้แต่งงานกับพลายแก้ว ส่วนขุุนช้างที่หลงรักนางพิมพิลาไลยก็
คอยหาโอกาสแย่งชิงนางพิมพิลาไลยมาเป็นของตน
ครั้งหนึ่งเกิดศึกเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองเชียงใหม่ยกทัพมาตีเมืองเชียงของ
ซึ่งเจ้าเมืองเชียงของมาขอขึ้นต่อพระพันวษา พระพันวษาให้พลายแก้วไปเป็นแม่ทัพ
ไปรบกับเมืองเชียงใหม่ ระหว่างที่พลายแก้วไปทำสงคราม นางพิมพิลาไลยก็เกิดป่วยหนัก ครั้นหายป่วยขลัวตาจูก็ให้เปลี่ยนชื่อเป็น นางวันทอง ส่วนขุนช้างได้ออก
อุบายหลอกนางศรีประจัน ซึ่งเป็นแม่ของนางวันทองว่า พลายแก้วไปราชกาล
สงครามเสียชีวิตแล้ว และได้สู่ขอนางวันทองต่อนางศรีประจัน โดยอ้างว่าทาง
การจะริบสมบัติของลูกเมียไปเป็นของหลวง นางศรีประจันจึงยกนางวันทอง
ให้แก่ขุนช้าง ส่วนพลายแก้วไปทำสงครามได้ชัยชนะ และได้นางลาวทอง ลูกสาว
บ้านจอมทองเป็นภรรยา เมื่อเสร็จราชกาลแล้ว สมเด็จพระพันวษาได้แต่งตั้ง
พลายแก้วเป็นขุนแผน ขุนแผนพานางลาวทองกลับบ้าน นางลาวทองทะเลาะกับนางวันทอง ขุนแผนโกรธที่นางศรีประจันยกนางวันทองให้ขุนช้าง ขุนแผนจึงพานางลาวทองกลับไปกาญจนบุรี ต่อมาขุนแผนกับขุนช้างได้เป็นมหาดเล็กในวัง นางลาวทอง
ที่อยู่กาญจนบุรีเกิดล้มป่วยขุนแผนจึงฝากเวรไว้กับขุนช้างเพื่อจะไปเยี่ยม
นางลาวทอง ขนช้างจึงเข้าเฝ้าพระพันวษากราบทูลว่าขุนแผนหนีเวร พระพันวษา
โกรธจึงนำนางลาวทองมาไว้ในวัง แล้วให้ขุนแผนไปตะเวรด่่านขุนแผนจึงเท่ียวออก
ตระเวรด่านได้ของดีมา 3 อย่างคือ กุมารทอง ม้าสีหมอก ดาบฟ้าฟื้น ด้วยความแค้นขุนช้างขุนแผนจึงแอบขึ้นเรือนขุนช้าง และลักพานางวันทองไปอยู่ด้วยกันจนท้อง
แล้วพาเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันวษา
เพื่อแก้คดี ขุนแผนชนะความขุนช้าง ต่อมาขุนแผนได้ขอนางลาวทองจากพระพันวษา
เป็นเหตุให้พระพันวษากริ้วจึงนำขุนแผนไปจำคุก ขุนช้างได้โอกาสจึงพานางวันทอง
ไปอยู่กับตนนางวันทองไปอยู่กับขุนช้างจนคลอดบุตร ชื่อพลายงามขุนช้างลวง
พลายงามซึ่งเป็นลูกของขุนแผนไปฆ่าแต่ผีพรายบ่าวของขุนแผนมาช่วยไว้ทันนาง
วันทองจึงให้พลายงามไปอยู่กับนางศรีประจันที่กาญจนบุรี เมื่อพลายงามโตขึ้น
ก็ได้เรียนวิชาของขุนแผนจนแกล่งกล้าจึงได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ต่อมาพระเจ้า
ล้านช้างได้ถวายนางสร้อยทองพระธิดาให้แด่พระพันวษาแต่พระเจ้าเมืองเชียงใหม่มาชิงตัวไปแล้วมีหนังสือท้าพระพันวษาให้ไปแย่งชิงนางสร้อยทองคืน พลายงามอาสา
ไปทำศึกและขอตัวขุนแผนออกจากคุก เพื่อไปทำศึกเมืองเชียงใหม่ จนทั่งสอง
ได้ชัยชนะกลับมา
บรรณานุกรม
หนังสือเรียนภาษาไทยเล่ม ป.5 เล่มที่ 2 จำนวน 179หน้า

ที่มา : หนังสือภาษาไทย ป.5 เล่ม 2 ของกระทรวศึกษาธิการ

โดย : เด็กชาย เกษมสันต์ ราชสิงห์, โรงเรียนพนัพิทยาคาร, วันที่ 17 กันยายน 2546