นิทานอีสป


พระยาเมธาธิบดี. นิทานอีสป. กรุงเทพฯ; อักษรนิต์, 2455ในหนังสือเล่นนี้เป็นเป็นหนังสือแนวคลาสสิคที่สร้างความประทับใจคนไทยมาหลายรุ่น เพราะผู้เขียนใช้ภาษาง่ายๆ และ ประโยชน์สั้นๆ วรรคตอนชัดเจน จนเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปล นิทานอีสปเรื่องนี้มี 45 เรื่อง ได้แก่เรื่องราชสีห์กับหนู ลากับจิ้งหรีด กากับนกยูง กระต่ายกับเต่า ชาวนากับงูเห่า เทพรักษ์กัคนตัดไม้ กบเลือกนาย กวางกับเสือ หนังสือนิทานอีสปเล่มนี้ นอกจากจะมุ่งหวังให้เด็กไทยในสมัยก่อนได้อ่านหนังสือแตกฉาน แล้วยังได้แกนเรื่องในนิทานอีสปในแต่ละเรื่องด้วยโดย : นางสาว พัชรินทร์ ลาภอุดม, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545