คำหยาด

เนารันต์ พงษ์ไพบูลย์, คำหยาด. กรุงเทพฯ ; เรือนแแก้วกาพิมพ์, 2502

คำหยาด เป็นหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ยุคเริ่มแรก เขาเขียนเมื่อยังเห็นโลกเป็นสีสรรอย่างวัยรุ่นคำหยาดเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องการความเข้าใจเเรื่องชีวิตกับการเมืองงเป็นฐานในกการอ่าน เห็นจะมีงานของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ถือกันว่าเป็นบทกวีชั้นครูความรักและวัยฝันของคำหยาด เมื่อเปรียบกับกับยุคที่ข่าวเสรีทางเพศของเด็กกวัยรุ่นเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว แม้ว่าความต้องการ ความมุทะะลุแห่งวัยในยุคสมัยของ เนาวรัตน์ก็ย่อมจะมีความรุ่นแรงไม่น้อยไปกว่าปัจจุบัน แต่บทกวีบทนี้แสดงความคิดที่ยึดมั้นกัยระบบคุณค่า ความคิดฝันของวัยรุ่นที่ระบายออกมาได้อย่างงดงามที่สุด ครึ่งหลังของคำหยาดด เป็นบททกวีที่เกี่ยวกับความเงียบ บทกวีของเขามีวิธีเข้าหาความมจริง อธิบายโลกโดยเริ่มจากความคิด คำถาม คำตอบ นำผู้อ่านเข้าสู่ทางแห่งความสงบ บทกวีที่ประกอบขึ้นมาเป็นส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้ ไมม้ใช่การสอนธรรมะ แต่เป็นจุดตั้งต้นง่ายสำหรับเด็กและวัยรุ่น


โดย : นางสาว พัชรินทร์ ลาภอุดม, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545