วรรณกรรมซีไรต์

จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ. “วรรณกรรมซีไรต์”. นักบริหาร 15,1 (มกราคม-มีนาคม 2538)
: 61-67

รางวัลซีไรต์ คือ วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (S.E.A.) ย่อมาจาก South East Asia Write Award เป็นรางวัลที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของเอกชน คุณสมบัติของวรรณกรรม จะพิจารณาหมุนเวียนปีละ 3ประเภท ได้แก่ นวนิยาย กวีนิพนธ์ และเรื่องสั้น ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาจาก การเสนอรายชื่อของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรม วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล เช่น ลูกอีสาน เพียงความเคลื่อนไหว ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง คำพิพาษา นาฏกรรมบนลานกว้าง ซอยเดียวกัน ปูนปิดทอง ปณิธานกวี ตลิ่งสูงซุงหนัก ใบไม้ที่หายไป เจ้าจันทร์ผมหอม มือนั้นสีขาว ครัวกลางถนน และนวนิยายอีก 6 เล่ม ที่เข้ารอบรางวัลซีไรต์ คือ เวลา ผ้าทอง หมู่บ้านท่าเข็น ชะบน ปึกความฝัน เงาสีขาวโดย : นางสาว daungjai chanjinda, student 4/3 klongluang patumtani 13180, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545