มือน้อยทำเอง

อิทธิพล วาทะวัฒนะ. มือน้อยทำเอง. กรุงเทพ:หนังสือเด็กรักลูก,2533.
ภาพประกอบ เนื้อเรื่องเป็นร้อยแก้ว อธิบายวิธีการทำปลาตะเพียน ม้ากานกล้วย รถรากกาบหมาก กะลารองเท้า นกสานใบมะพร้าว ม้าเขยง กังหันลมใบตาล ตะกร้อใบลาน ล้อกลิ้งไม้ไผ่ ปั้นดินเหนียว บ้องฉีดน้ำ ปี่ใบพร้าว เป็นขั้นตอนการทำของเล่นเด็กง่ายๆด้วยวัสดุที่หาได้จาก ใบมะพร้าว ก้านกล้วย กากหมาก กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ดินเหนียว และยังเป็นการประหยัดค่าของเล่นที่จะต้องซื้อได้อย่างดี.โดย : นางสาว ลัดดา ภุชงค์, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545