เล่านิทานให้น้องฟัง

ดับเบิ้ล เอ. เล่านิทานให้น้องฟัง. กรุงเทพฯ : 99 กรุ๊ป เซ็นเตอร์, 2545

หนังสือนี้เป็นผลงานนิทานที่ชนะการประกวด โครงการ "ดับเบิ้ล เอ เล่านิทานให้น้องฟัง" ร่วมวาดฝันและแบ่งปันจินตนาการสู่น้องๆ เยาวชนไทย ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งภายในเล่มจะมีนิทานทั้งหมด 6 เรื่องได้แก่ เมื่อฉันไม่อยากเป็นนกกระเต็น, นิทานใบไม้, เถาวัลย์น้อย , เพื่อนรักจากกองขยะ , เกศินีผู้มีคุณธรรม , เกือบจะสายเกินแก้โดย : นางสาว ดวงใจ จั่นจินดา, student 4/3 klongluang patumtani 13180, วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545