แม่ปูกับลูกปู

แม่ปูกับลูกปู. กรุงเทพฯ:อาเชี่ยนโปรโมชั่น.
วันหนึ่งขณะที่น้ำแห้งลง ปูสองตัวเดินตามเลนเพื่อหาอาหาร แม่ปูเห็นลูกของตัวเดินด้วยท่าทางไม่ค่อยถูกใจนัก แม่ปูจึงสั่งให้ลูกปูเดินให้ดีๆ ลูกปูได้ยินแม่พูดก็ตกใจเพราะคิดไม่ถึงว่าตัวเองกำลังทำอะไรที่ผิด จึงถามแม่ว่าลูกเดินอย่างนี้เป็นอย่างไรหรรือจ๊ะแม่จ๋า แม่ปูจึงพูดว่าเจ้าเดินคดไปคดมาอย่างนี้น่าเกลียดหัดเดินให้ตรงๆ จากนั้นแม่ปูจึงเดินให้ดูเป็นตัวอย่างถึงวิธะะะการเดินที่ถูกต้องลูกปูมองแม่ปูเดินอย่างไม่กะพริบตา เมื่อแม่ปูเดินสักครู่ ลูกปูจึงบอกแม่ของมันว่า แม่จ๋าแม่ก็เดินคดไปคดมาเหมือนกัน แม่จึงรู้สึกละอายใจเป็นยิ่งนักนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงมองดูตนเองเสียก่อนๆที่จะไปสั่งสอนคนอื่น.โดย : นางสาว ลัดดา ภุชงค์, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545