นกขุนทองไทย

ภู ตะนาวศรี. นกขุนทองไทย. กรุงเทพฯ:ต้นอ้อ,2534.นกขุนทองไทยมีลำตัวยาวประมาณ 10-15 นิ้วขนสีดำเป็นมันและสีม่วงเข้ม มีสีขาวคาดที่ปลายปีก ส่วนเหนียงสีเหลืองที่ต้นคอและที่หัวนกขุนทองในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือนกขุนทองภาคใต้และนกขุนทองอีสาน และมีอยู่ในอินโดนีเซียคือนกขุนทองชวา ส่วนนกขุนทองพันธุอีสานเป็นนกที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกจัดเป็นพูดเก่ง เลียนแบบเสียงได้ ช่างพูดช่างจำ ผิวปาก พูดประโยคยาวๆจึงนิยมเลี้ยงกันไว้นกขุนทองทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมีรูปร่างและสีสันเหมือนกัน ชอบหากินร่วมกันเป็นฝูงแต่ไม่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงจะชอบเกาะกิ่งไม้สูงๆจะพบป่าภาคใต้ เหนือ อีสาน ส่วนในฤดูผสมพันธุ์จะอยู่กันเป็นคู่จะส่งเสียงร้องเรียกหากันเสียงแหลมๆคล้ายเสียงผิวปากและจะวางไข่ประมาณ 2-4ฟองประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษาคม ส่วนอาหารของนกขุนทองได้แก่ผลไม้ป่าชนิดต่างๆ และหนอน.
โดย : นางสาว ลัดดา ภุชงค์, ripw klongluang patumtani 13180, วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545