การเล่นอ้ายเข้อ้ายโขง

การเล่นอ้ายเข้อ้ายโขง Aikheaikhong game
การเล่นไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น อุปกรณ์การเล่น บทร้องเพลง กติกาการเล่น กำหนดผู้เล่น 1 คน เล่นเป็นอ้ายเข้ อยู่กลางแม่น้ำ( สมมุติ ) อยู่ตรงกลางผู้เล่น ผู้เล่นอื่นๆ จะกระจายอยู่บนบกทั้ง 2 ฝั่ง เวลาเล่นผู้เล่นจะว่ายน้ำข้ามฟากไปมาเพื่อล่อหลอกอ้ายเข้ อ้ายเขต้องคอยจับคนกำลังว่ายน้ำ ถ้าอ้ายเข้จับใครได้ คนนั้นต้องเป็นอ้ายเข้แทน ส่วนคนที่อยู่บนบกต้องคอยทำท่าหลอกล่อหรือร้องเพลงล้อเลียน เพื่อให้อ้ายเข้โกรธ บทเพลงที่ร้องประกอบการเล่น
อ้ายเข้อ้ายโขง อยู่ในโพรงไม้
อ้ายเข้ฟันหัก กัดคนไม่เข้า
ตระการ อ.ตระกูล. เล่นง่ายๆอย่างเด็กไทยโบราณ. - - กรุงเทพฯ : พารากอน, 2541
โดย : นางสาว yaowaret chaleekron, ripw klong luang patumtani 13180, วันที่ 24 มีนาคม 2545