การเล่นเดินกะลา

การเล่นเดินกะลา kala walk game
ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น อุปกรณ์การเล่น กะลามะพร้าวคนละ 2 อัน เชือกยาวประมาณ 1 เมตร กติกาการเล่น นำกะลาที่ล้างสะอาดเจาะรูตรงกลางสำหรับร้อยเชือก แล้วร้อยเชือกผูกปมให้แน่นหนากันหลุดเวลาเดิน ผู้เล่นขึ้นไปยืนบนกะลามะพร้าวใช้นิ้วหัวแม่เท้าแตะ เมื่อเตรียมตัวเสร็จก็เริ่มเดินแข่งขันกันให้ถึงเส้นชัย ใครถึงก่อนคนนั้นคือผู้ชนะ ประโยชน์จากการเล่น ฝึกการทรงตัว พัฒนาความแข็งแรงของร่างกาย และสนุกสนานเพลิดเพลิน
ตระการ อ.ตระกูล. เล่นง่ายๆอย่างเด็กไทยโบราณ. - - กรุงเทพฯ : พารากอน, 2541.โดย : นางสาว yaowaret chaleekron, ripw klong luang patumtani 13180, วันที่ 24 มีนาคม 2545