ความพยายาม


ความพยายาม

นักสังคมวิทยา จัดมนุษย์เป็นสัตว์สังคม เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มนุษย์มีความแตกต่างกับสัตว์สังคมทั่วไปตรงที่มนุษย์มีความสามารถสร้างสื่อสัญลักษณ์ได้ และมนุษย์มีวัฒนธรรมที่สัตว์ไม่มีการที่มนุษย์อยู่ในสังคม แต่มนุษย์แต่ละคนก็มีศักยภาพในการทำงานไม่เท่ากัน ความสามารถในการคิดต่างกัน สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง คือ “ความพยายาม”
ในพจนานุกรมนักเรียน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ หน้า 216 ได้อธิบายความหมายของคำว่า “พยายาม” หมายถึง ทำโดยมานะบากบั่น
ตัวอย่างของคนที่มีความพยายามแล้วประสบความสำเร็จ เช่น วอลท์ ดิสนีย์ แห่งสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตภาพยนตร์การ์ตูนคนแรกของโลก คือเรื่อง สตีมโบ๊ต วิลลี่ (Steamboat Willie) ในปี ค.ศ. 1928 การ์ตูนแต่ละเรื่องต้องใช้รูปวาด 15,000 รูป หรือฟิล์มถ่าย 15,000 กรอบ และต้องสร้างให้เสร็จในเวลา 6 เดือน ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของ วอลท์ ดิสนีย์ ได้แก่ มิกกี้เมาส์ มินนี่เมาส์ โดนัลดักส์ เป็นต้น ปัจจุบันวอลท์ ดิสนีย์ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ผลพวงของความพยายามในการสร้างสรรค์การ์ตูนของเขายังคงเป็นมรดกแก่ตระกูลของเขา และแก่โลกด้วย
ตัวมนุษย์เราทุกคนได้ใช้ความพยายามในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในโลกหรือไม่โดย : นาง วีรนุช สรารัตนกุล, โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม, วันที่ 20 เมษายน 2545