พระนอน


พระครูพิศาลวุฒิกิจ เจ้าอาวาส (พระใบฎีกาจำนงค์)
เป็นผู้ริเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 สมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ความยาว 26 วา 1 ศอก 9 นิ้ว (53 เมตร) พระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
ลักษณะพิเศษ
ภายในองค์พระทำเป็น 4 ชั้น หัวใจพระนอนอยู่ชั้น 4 ชั้นล่างเป็นห้องพัก ปฏิบัติธรรมรวม 28 ห้อง ชั้น 2 และ 3 มีภาจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องพระพุทธประวัติ นรก- สวรรค์-พระโพธิสัตว์
งบประมาณ
องค์พระ 10 ล้านบาท สร้างวิหารและปิดทององค์พระประมาณ 30 ล้านบาท
งานยกเกศพระนอนใหญ่ 1 มีนาคม 2529
เวลา 10.09 น. เลี้ยงพระ 2529 รูป บวชชี 2529 คนเกิดอัศจรรย์มีหยาดฝนโปรบปราย ดั่งน้ำทิพย์ของเทวดา


โดย : นางสาว สุนิสา พรหมแก้ว, โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545