ทศชาติชาดก

หนังสือภาพวรรณคดี ชุดทศชาติชาดก โดยนักเขียนภาพที่มีชื่อเสียงหลายท่าน กล่าวถึงกำเนิดทั้ง 10 ชาติของพระพุทธเจ้า คือ พระเตมีย์ พระมหาชนก พระสุวรรณสาม พระเนมิราช พระมโหสถ พระภูริทัต พระจันทกุมาร พระรารถ พระวิธุรบัณฑิต พระเวสสันดร แต่ละเรื่องจะมีคำบรรยายร้อยแก้วและร้อยกรอง

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. ทศชาติชาดก. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528 – 2530. 10 เล่ม. ภาพประกอบ. 1,700 บาท


โดย : นางสาว ืืnipaporn praseart, student 4/3 longluang patumtani 13180, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545