คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม

คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม เรียกว่า คัมภีร์ "โกหร่าน"หรือ"กรุอาน"ภาษาอาหรับว่าการา-อาน แปลว่า การอ่าน การท่องบ่น ซึ่งเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระนะบีมะหะหมัด ผู้ได้รับฟังเป็นเทวโองการมาจากกาเบรียล เทพบริวารของพระอ้าหล่า คำสอนของพระมหะหมัดนี้ สาวกจดจำกันไว้บ้าง จารึกลงในแผ่นหนังบ้าง กระจัดกระจายกันอยู่บ้าง เมื่อพระมหะหมัดสิ้นชีพแล้ว อาบูบาร์กพ่อตาผู้ดำรงตำแหน่งกาหลีบต่อมาได้สั่งให้รวบรวมเป็นคัมภีร์มี114บทรวม77639คำ แต่ละบทและตอนได้ตั้งจังหวะไว้การอ่านและสวดไว้ด้วยผู้อ่านจึงตอนอ่านและสวดตามจังหวะและทำนองที่กำหนดไว้


โดย : เด็กชาย ทศชัย สีหะวีรชาติ, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545