อวกาศคืออะไร

อวกาศคืออะไร

อวกาศคือ บริเวณที่อยู่ไกลออกไปจากโลกจากดวงดาวทั้งหลาย อวกาศเป็นที่อยู่ของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ อวกาศหลาย ๆ อวกาศรวมกันเป็นจักรวาล นักวิทยาศาสตร์หลายต่อหลายคนเชื่อว่า จักรวาลเกิดขึ้นจากการระเบิดครั้งรุนแรงที่เรียกว่า บิก แบงค์ (big bang) เมื่อ 14 ล้านล้านปีมาแล้ว นักวิทยาศาสตร์ ยังไม่รู้ว่าจักรวาลกว้างให้แค่ไหนเท่าที่ศึกษาได้ จักรวาลนั้นมีขอบเขตมาก

300 ปีแสงในห้วงอวกาศ จักรวาลประกอบด้วยอะตอมมากมาย เมื่อจักรวาลเย็นลง อะตอมเหล่านี้ก็จับตัวกันเป็นอนุภาคต่าง ๆ อะตอมในอวกาศจะรวมเข้าด้วยกันด้วยแรงดึงดูดจากดาวฤกและดาวเคราะห์

1 ปีแสงเท่ากับ 9,460,000,000 กิโลเมตร ระบบสุริยะเป็นกลุ่มของดาวเคราะห์และดวงจันทร์ที่โคจร

รอบดาวฤกษ์ดวงหนึ่ง ดวงอาทิตย์ของเราเป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่ง ดังนั้นโลกจึงอยู่ในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ 9 ดวง โคจรรอบดวงอาทิตย์ของเรา ดาวเคราะห์ที่ว่านั้นมีดังนี้ พุทธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัส เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน พลูโต

เเหล่งที่มา หนังสือจักรวาลเเละอวกาศ