ปาสเตอร์

คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ

หลุย ปาสเตอร์

(ฆ่าเชื้อจุรินทรีย์ ผลิตวัคซีนอหิวาด์ฯลฯ)

ปลาสเตอร์ เป็นนักเคมี และนักวิทยาที่มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส ในปี 1860-69 เขาได้ประดิษฐ์กระบวนการใช้ความร้อนฆ่าเชื้อจุรินทรีย์ ซึ่งของเหลวอย่าง เช่น นม สามารถป้องกันไม่ให้เสียได้โดยการอุ่นให้ร้อนตลอดเวลาเดียวกับที่ โรเบิร์ท โคช(1865) และได้ทำประโยชน์อย่าสำคัญต่อสาขาการให้วัคซีน ปาสเตอร์เป็นลูกชายของคนฟอกหนังในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในจูรา

สวิตเซอร์แลนด์ ในปี 1822 เขาได้รับการศึกษาที่อีโคล นอร์เมลในปารีสในปี 1849เขาได้เป็นศาสตราจารย์วิชาเคมีที่สทราสบอร์กในเยอรมนี แต่ในปี1857เขาได้กับมายังอีโคล นอร์เมลในปารีสโดยเป็นผู้อำนวยการ วึงเป็นตำแหน่งตลอดชีวิตของการทำงานของเขา

การวิจัยของปาสเตอร์เกี่ยวกับการหลักของเหลวเช่น นม ไวน์และเบียร์ได้นำไปสู่การค้นพบวิทยาศาสตร์ว่าด้วยแบคทีเรียวิท ในปี1860-69ปาสเตอร์ใช้เวลาเป็นจำนวนมากทำการทดลองเพื่อค้นหาว่า ทำไม่ของเหลวบางชนิดจึงเสีย เขาได้แสดงว่า ตัวทำให้บุดบางอย่างมีชีวิตและสามารถเพิ่มจำนวยเป็นทวีคูณคือสาเหตุ ถ้านมหรือไวน์ถุกนำมาใช้ในกล่องและต้มให้ร้อนมากการบูดก็จะหยุด ปาสเตอร์กล่าวว่า มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในอากาศจุลินทรีย์ที่เกิดในอากาศทำให้เกิดการบูดในปี 1864ปาสเตอร์ได้แสดงให้เพื่อนวิทยาศาสตร์ดูนมที่ต้มปิดกระป๋องที่ยังอยู่ได้หลายปีโดยไม่บูด ปาสเตอร์ยังมีชื่อเสียงสำหรับการทดลองการฉีดวัคซีน ในปี 1796 เอิดวาร์ด เจนเนอร์ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับมนุษย์เป็นครั้งแรก เมื่อเขาฉีดวัคซีนไวรัสโรคติดต่อของวัวควาย ทำให้เด็กผู้ชายมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษ ปาสเตอร์ได้ผลิตวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคในปี 1880 และโรคเอนแทรก

ในปี 1881แต่เขากับมีชื่อเสียงในวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถช่วยเหลือชีวิตเด็กผู้ชายไว้ได้ ปาสเตอร์เชื่อว่าวัคซีนสำหรับโรคต่างๆ สามารถผลิตจากตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคนั้นๆ เขากล่าวว่าคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนในรูปแบบที่

ทำให้อ่อนแอโดยจุลินทรีย์ซึ่งเจริญเติบโตในสภาวะพิเศษในปี 1888 สถาบันปาสเตอร์ได้รับการตั้งในปารีสโดยตั้งชื่อให้เป็นเกียรติ

แก่ปาสเตอร์ มันเป็นศูนย์กลางการวิจัยวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีชื่อเสียง

แหล่งที่มาจากหนังสือ 87นักวิทยาศาสตร์สุดยอดของโลก

หลุย ปาสเตอร์

(ฆ่าเชื้อจุรินทรีย์ ผลิตวัคซีนอหิวาด์ฯลฯ)

ปลาสเตอร์ เป็นนักเคมี และนักวิทยาที่มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส ในปี 1860-69 เขาได้ประดิษฐ์กระบวนการใช้ความร้อนฆ่าเชื้อจุรินทรีย์ ซึ่งของเหลวอย่าง เช่น นม สามารถป้องกันไม่ให้เสียได้โดยการอุ่นให้ร้อนตลอดเวลาเดียวกับที่ โรเบิร์ท โคช(1865) และได้ทำประโยชน์อย่าสำคัญต่อสาขาการให้วัคซีน ปาสเตอร์เป็นลูกชายของคนฟอกหนังในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในจูรา

สวิตเซอร์แลนด์ ในปี 1822 เขาได้รับการศึกษาที่อีโคล นอร์เมลในปารีสในปี 1849เขาได้เป็นศาสตราจารย์วิชาเคมีที่สทราสบอร์กในเยอรมนี แต่ในปี1857เขาได้กับมายังอีโคล นอร์เมลในปารีสโดยเป็นผู้อำนวยการ วึงเป็นตำแหน่งตลอดชีวิตของการทำงานของเขา

การวิจัยของปาสเตอร์เกี่ยวกับการหลักของเหลวเช่น นม ไวน์และเบียร์ได้นำไปสู่การค้นพบวิทยาศาสตร์ว่าด้วยแบคทีเรียวิท ในปี1860-69ปาสเตอร์ใช้เวลาเป็นจำนวนมากทำการทดลองเพื่อค้นหาว่า ทำไม่ของเหลวบางชนิดจึงเสีย เขาได้แสดงว่า ตัวทำให้บุดบางอย่างมีชีวิตและสามารถเพิ่มจำนวยเป็นทวีคูณคือสาเหตุ ถ้านมหรือไวน์ถุกนำมาใช้ในกล่องและต้มให้ร้อนมากการบูดก็จะหยุด ปาสเตอร์กล่าวว่า มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในอากาศจุลินทรีย์ที่เกิดในอากาศทำให้เกิดการบูดในปี 1864ปาสเตอร์ได้แสดงให้เพื่อนวิทยาศาสตร์ดูนมที่ต้มปิดกระป๋องที่ยังอยู่ได้หลายปีโดยไม่บูด ปาสเตอร์ยังมีชื่อเสียงสำหรับการทดลองการฉีดวัคซีน ในปี 1796 เอิดวาร์ด เจนเนอร์ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับมนุษย์เป็นครั้งแรก เมื่อเขาฉีดวัคซีนไวรัสโรคติดต่อของวัวควาย ทำให้เด็กผู้ชายมีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษ ปาสเตอร์ได้ผลิตวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคในปี 1880 และโรคเอนแทรก

ในปี 1881แต่เขากับมีชื่อเสียงในวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถช่วยเหลือชีวิตเด็กผู้ชายไว้ได้ ปาสเตอร์เชื่อว่าวัคซีนสำหรับโรคต่างๆ สามารถผลิตจากตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคนั้นๆ เขากล่าวว่าคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนในรูปแบบที่

ทำให้อ่อนแอโดยจุลินทรีย์ซึ่งเจริญเติบโตในสภาวะพิเศษในปี 1888 สถาบันปาสเตอร์ได้รับการตั้งในปารีสโดยตั้งชื่อให้เป็นเกียรติ

แก่ปาสเตอร์ มันเป็นศูนย์กลางการวิจัยวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีชื่อเสียง

แหล่งที่มาจากหนังสือ 87นักวิทยาศาสตร์สุดยอดของโลก

คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ


แหล่งอ้างอิง : จากหนังสือ 87นักวิทยาศาสตร์สุดยอดของโลก

โดย : เด็กชาย ชัชวาลย์ อาชีพเจริญพร, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 9 กันยายน 2546