การเคลื่อนที่แนววงกลม

คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ
 
ความเร็วของวัตถุจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือจะช้าลงเมื่อวัตถุเคลื่อนที่สูงขึ้น และจะเร็วขึ้น เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ต่ำลงมา ความเร็วที่เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับความตึงของเส้นเชือกที่ยึดวัตถุนั้นไว้ เพื่อแกว่งให้เป็นวงกลมในแนวดิ่ง หรืออาจขึ้นอยู่กับแรง
ปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสกระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อย่างอิสระ นอกจากนั้น ความเร็วของวัตถุยังขึ้นอยู่กับมุม ( q ) ที่วัตถุกระทำกับแนวดิ่ง มวลของวัตถุ ( m ) และรัศมี ( r ) ของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอีกด้วย


แหล่งอ้างอิง : www.schoolnet.com

โดย : นาย อัครพล โสภณ, ระยองวิทยาคม, วันที่ 9 กันยายน 2546