header

ดาวเสาร์ (Saturn)

ดาวเสาร์ (Saturn) เป็นดาวเคราะห์ชั้นนอก อยู่ลำดับที่ 6 ของระบบสุริยะจักรวาล และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากดาวพฤหัส มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ ราว 9.5 เท่าของโลก (9.5 AU: Astonomical Unit) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ใหญ่กว่าโลกราว 9.4 เท่า ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียว ในระบบสุริยะจักรวาล ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ (มีค่าอยู่ที่ประมาณ 0.69 เท่าของน้ำ) นอกจากนี้ ยังค่อนข้างแป้น (ที่ขั้วของดาวเสาร์ จะแบนกว่าที่ศูนย์กลาง) เนื่องจากดาวเสาร์ หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงมาก โดยใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเอง เพียง 10 ชั่วโมง 12 นาทีเท่านั้น

ดาวเสาร์ มีวงแหวนที่สวยงามที่สุด ในระบบสุริยะจักรวาล ซึ่งสามารถแบ่งออกได้หลายวง นอกจากนี้ ยังพบว่ามีช่องว่าง ระหว่างวงแหวนอีกด้วย ซึ่งช่องว่างดังกล่าว ค้นพบครั้งแรก โดยนักดาราศาสตร์ ชาวฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. (ค.ศ. 1675) ชื่อ แคสสินี (Giovanni Cassini) ดาวเสาร์ มีดาวบริวารไม่ต่ำกว่า 24 ดวง และยังค้นพบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ดาวเสาร์ (Saturn) เป็นชื่อของเทพเจ้าโรมัน Saturn หรือชื่อเทพเจ้า Cronus ในภาษากรีก ซึ่งเป็นบุตรของ Uranus กับ Gaia และเป็นบิดาของเทพเจ้า Zeus (Jupiter) และเป็นเจ้าแห่งการเกษตร (the God of Agriculture) ดาวเสาร์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 120,536 กิโลเมตร (ที่เส้นเส้นศูนย์สูตร) ซึ่งใหญ่กว่าโลก ประมาณ 9.5 เท่า ซึ่งพบว่า มีค่าน้อยกว่า ขนาดที่วัดในแนวแกน ราว 10% (ซึ่งมีขนาดประมาณ 108,728 กิโลเมตร) ดาวเสาร์ มีดาวบริวารเล็กๆ ไม่ต่ำกว่า 24 ดวง โดยที่ Titan เป็นดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุด ของดาวเสาร์ และเป็นดาวบริวารของดาวเคราะห์ ที่ใหญ่เป็นอันดับที่สอง ในระบบสุริยะจักรวาล รองจาก Ganymede ของดาวพฤหัส ดาวเสาร์ เป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนสวยงามที่สุด ในระบบสุริยะจักรวาล วงแหวนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มากถึง 250,000 กิโลเมตร ในขณะที่มีความหนาของวงแหวน แค่เพียงไม่เกิน 1,500 กิโลเมตรเท่านั้น วงแหวนของดาวเสาร์ ประกอบด้วยไอน้ำเป็นหลัก และเศษหินเล็กๆเป็นส่วนประกอบ มีวงแหวนหลัก คือ วงแหวน A และ B ซึ่งมีช่องว่างระหว่างวงแหวน เรียกว่า Cassini division ซึ่งถูกค้นพบโดย นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. (ค.ศ. 1675) ชื่อ แคสสินี (Giovanni Cassini) วงแหวนที่อยู่ชั้นนอกสุดของดาวเสาร์ คือ วงแหวน F เป็นวงแหวนที่มีความซับซ้อนที่สุด เนื่องจาก มีดวงจันทร์เล็กๆ ที่เรียกว่า "Shepherding Satellites" อยู่ในชั้นของวงแหวนด้วย ภาพทางขวามือ เป็นภาพวงแหวน F ที่ถ่ายจากระยะห่าง 750,000 กิโลเมตร (470,000 ไมล์) ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ คล้ายกับดาวพฤหัส ประกอบด้วย ไฮโดรเจนประมาณ 94% เป็นฮีเลียมประมาณ 6% ส่วนที่เหลือ คือมีเทน, น้ำ และแอมโมเนีย รวมถึงก๊าซอื่นๆ

ดาวเสาร์ มีอุณหภูมิภายในสูงมาก ดาวเสาร์มีการถ่ายเท พลังงานความร้อนสู่อวกาศ มากกว่าความร้อนที่ได้รับ จากดวงอาทิตย์ โดยคาดว่า ใจกลางอาจมีอุณหภูมิถึง 1,200 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว ดาวเสาร์มีแถบที่ผิวของดาว ที่เรียกว่า Belt เช่นเดียวกับดาวพฤหัส ซึ่งเกิดจากพายุความเร็วสูง ซึ่งมีความเร็วถึงประมาณ 1,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (หรือประมาณ 1,100 mph)

 

 

 

 

 

 

 

 

 แหล่งอ้างอิง : www.gogle.com

โดย : เด็กหญิง nisarat krongchon, โรงเรียนพนัสนิคม, วันที่ 15 กันยายน 2546