ผักคึ่นช่าย

คื่นฉ้าย

คื่นฉ้าย Celery
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Apium Graveolens

คื่นฉ่ายเป็นผักที่รับประทานส่วนของก้านและใบ คื่นฉ่ายมีกลิ่นหอม กรอบ หวาน รับประทานเป็นผักสด หรือนำไปประกอบอาหารชนิดต่างๆได้ ถิ่นกำเนิดที่ทวีปยุโรป เอเชียและอาฟริการเหนือ

ลักษณะโดยทั่วไป

คื่นฉ่ายเป็นผักล้มลุก ที่ใบ ก้านใบ ลำต้น รากและเมล็ดมีกลิ่นหอม คื่นฉ่ายเป็นผักที่ปลูกง่าย ควรมีการรดน้ำให้สม่ำเสมอ แต่อย่าให้แฉะจนเกินไปเพราะอาจทำให้เน่าเสียหายได้ หลังจากปลูกคื่นฉ่ายได้ 90 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยการใช้มือถอน ถ้าดินในแปลงแห้งควรรดน้ำให้ชุ่มชื้นก่อนเพื่อที่จะได้ดึงสะดวกขึ้น คื่นฉ่ายที่ใช้ปลูกมี 2 ชนิด
1.คื่นฉ่ายพันธุ์จีน ลำต้นสั้น มีก้านใบเล็ก 1 ใบมีใบประกอบย่อย 3 - 7 ใบ
2.คื่นฉ่ายพันธุ์ฝรั่ง รูปร่างและขนาดใบใกล้เคียงกับคื่นฉ่ายพันธุ์จีน มีก้านใบอ้วนหนายาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร

 แหล่งอ้างอิง : www.beeskids.com

โดย : เด็กหญิง กันทิมา สุขรัตน์, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 19 กันยายน 2546