ยารักษาโรคเมื่อเราป่วยหมออาจจะให้ยา ยาเป็นสารที่ใช้ในการรักษาโรคบรรเทาอาการของโรค ลดความเจ็บปวด ป้องกันหรือรักษาโรคได้ นอกจากนี้หมอยังใช้ยารักษาความผิดปกติทางอารมณ์ด้วย เช่น โรคซึมเศร้า ในปัจจุบันนี้มีการใช้ยาหลายพันชนิด แต่ละชนิดมีหน้าที่เฉพาะอย่างและมักจะออกฤทธิ์ต่อร่างกายเพียงส่วนเดียว เช่น ที่กะเพาะอาหาร ยามีแหล่งที่มาหลายทาง เช่น ยาที่เกิดโดยธรรมชาติ หรือยาที่สังเคราะห์ขึ้น ยาจากพืชและสมุนไพรเป็นยาธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้หลายพรปีมาแล้ว นักวิทยาศาสตร์ยังค้นหาตัวยาใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาและมักสังเคราะห์ยาจากสารเคมี ในหลาย ๆ กรณีการค้นพบตัวยาใหม่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและช่วยชีวิตคนได้มาก ยาปฏิชีวนะ เช่น เพนิซิลิน สามารถรักษาการติดเชื้อซึ่งทำให้คนตายได้เมื่อ 50 ปีก่อน


โดย : นางสาว POTJANEE KETMAI, Praatunam pra-in Post office 13180, วันที่ 29 มกราคม 2545