กบและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นกลุ่มสัตว์ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ สัตว์กลุ่มนี้ได้แก่ กบ คางคก กะท่าง ตัวนิวต์และเขียดงูสัตว์พวกนี้ได้เกิดขึ้นมาบนโลกหลายล้านปีมาแล้วและพบได้ทุกหนทุกแห่งยกเว้นในทวีปแอนตาร์ติกและเกาะกรีนแลนด์เท่านั้น กบเป็นสัตว์ที่แพร่พันธุ์ได้กว้างขวางที่สุดสามารถอยู่ได้ทั้งในทะเลทรายป่าฝนเขตร้อนและเขตภูเขา เขียดงูเป็นสัตว์ที่ไม่มีแขนมีขาพบได้ในเฉพาะเขตร้อนเท่านั้นมักจะขุดโพรงอยู่ในดินเวลาที่ว่ายน้ำจะส่ายตัวไปมาคล้ายพวกปลาไหล ส่วนกบกลับตรงกันข้ามเพราะมีขาคู่หลังยาวทำให้ว่ายน้ำกระโดดและปีนต้นไม้ได้ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกส่วนใหญ่ผสมพันธ์และว่างไข่ในน้ำ
แหล่งที่มา : สารานุกรมสำหรับเด็ก. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ. 2537


โดย : นาย rangsun sodsaithong, 4/3 Klonglaung Prathumtanee 13180, วันที่ 30 มกราคม 2545