ดอกบานไม่รู้โรย


คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ

เรื่องจริงของ โลหิต

โลหิต หรือเลือด ของเหลวสีแดงข้นที่ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายของเรานั้น มีความสำคัญต่อความอยู่รอดของชีวิตไมยิ่งหย่อนไปกว่าอวัยวะสำคัญอื่นๆ โลหิตเปรียบได้กับสายธารแห่งชีวิตววันใดที่สายธารเหือดแห้งชีวิตก็ถึงการอ่อนแอแลัดับศูนย์

อาจกล่าวได้ว่าเรื่องราวของโลหิตนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ให้ความสนใจมาแต่ครั้งอดีต นับแต่มนุษย์เริ่มสังเกตเห็นว่า การที่โลหิตไหลออกจากร่างกายมากเกินไป เป็นเหตุแห่งความอ่อนแอและอาจนำมาซึ่งความตาย โลหิตจึงถูกเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตซึ่งทำให้เกิดความเชื่อและวิธีกรรมต่างๆตามมาอีกมากมาย เช่น ข้อห้ามรับประทานโลหิตทุกชนิดของชาวยิว เนื่องงจากเชื่อว่าโลหิตคือวิญญาณ การกินโลหิตของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นจะทำให้วิญญาณของสิ่งมีชีวิตนั้นเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราแตนายพรานนักล่าชาวนอร์เวย์กลับมีประเพณีการดื่มเลือดหมีเพื่อเพิ่มความแข็.แกร่ง คนเผ่านักล่าหัวมนุษย์ในเซลิเบสตอนกลาง (หมูเกาะอินเดียตะวันออก) ก็ดื่มโลหิตมนุษย์ด้วยกันเอง เนื่องจากมีความเชื่อว่าโลหิตมนุษย์จะทำให้มีความกล้าหาญ นอกจากนี้ การดื่มไวน์แดงและรับประทานขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเลือดและเนื้อของพระคริสต์ก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในการประกาศตัวเป็นคริสตศาสนิกชน

ส่วนเรื่องราวของโลหิตใในแง่มุมที่เป็นวิทยาศาสตร์และวิทยาการทางการแพทย์ เริ่มต้นศึกษาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่17วิทยาการด้านโลหิตได้ก้าวหน้ามาตลอดระยะเวลากว่า 300ปี

กระบวนการห้ามโลหิต

เมื่อมีเลือดออกกระบวนการห้ามโลหิตมีสามกระบวนการหลักคือ

1.การหดตัวของเส้นเลือด

2.การหยุดเลือดโดยเกร็ดโลหิต

3.การหยุดเลือดโดย clotting factorแหล่งอ้างอิง : นิตยสาร update 2544

 


โดย : นางสาว จุฑามาศ แก้วกลั่น, โรงเรียนสวนศรีวิทยา, วันที่ 2 ธันวาคม 2547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกบานไม่รู้โรย

ดอกบานไมรู้โรย

ชื่อวิทยาศาสตร์  Gomphrena globosa Linn.

วงศ์    AMARANTHACEAE

ชื่อสามัญ - Bachalor's Button,Button Agaga,Globe Amaranth,Pearly Everlasting

ชื่ออื่นๆ   กะล่อม ตะล่อม (ภาคเหนือ) ดอกสามเดือน กุนหยี (ภาคใต้)

ลักษณะทั่วไป   ไม้ไม้ลุก สูง 15-60 เซนติเมตร ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปใบหอก รูปขอบขนานหรือ
รูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 2.5-10 เมตร ปลายแหลม โคนมน มีขนทั้งสองด้าน
ดอก มีหลายสี เช่น สีชมพู ม่วง แดง และขาว ออกเป็นช่อกลม เดี่ยว ตามซอกใบใต้ยอด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 1-2 เซนติเมตร แต่ละดอก มีระดับใบ 2 ใบ กลีบรวมมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 5 อัน ผลรูปไข่แกมขอบ
ขนาน เมล็ดแบน สีน้ำตาลเป็นมัน

นิเวศวิทยา   ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน

ออกดอก  ตลอดปี