งูเหลือม

งูเหลือมเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับขนาดน้ำหนัก และความยาวของลำตัว มีนิสัยดุร้ายแต่ไม่มีพิษ งูเหลือมมีตัวสีน้ำตาลเหลืองเมื่อมีอายุมากขึ้นพื้นตัวจะเข้มเป็นสีน้ำตาลแดง สีบนหัวมักจะสีอ่อน บริเวณกลางหัวด้านบนมีเส้นสีดำจากท้ายทอยมาเกือบถึงปลายปากเรียกว่า “ศรดำ” ตามตัวมีลายดำเป็นลักษณะตาข่าย ภายในวงตาข่ายดำสีเหลืองอ่อน มีสีขาว งูเหลือมผสมพันธุ์ในระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ระยะเวลาตั้งท้อง ประมาณ 80 วัน วางไข่ครั้งละ 30-50 ฟอง ฟักไข่นาน 90 วัน ดดยตัวเมียขดตัว กกฟักไข่ตลอดเวลาและจะไม่กินอาหารเลยระหว่างกกไข่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เป็นช่วงที่ลูกงูเหลือมถูกฟักออกจากไข่มาก งูเหลือมจะมีอายุ ประมาณ 30-35 ปี
ในฤดูฝนที่มีน้ำหลาก มักพบงูเหลือมหนีน้ำขึ้นบนต้นไม้ บางครั้งอาจหนีเข้าไปอยู่ในบ้านเรือน ในประเทศไทยพบงูเหลือมชุกชุมทุกภาค ทุกลักษณะภูมิประเทศทั้งป่าทึบ ป่าโปร่ง ป่าบนเทือกเขา ป่าในที่ลุ่ม ตามไร่นาสวน และแม้กระทั่งตามที่รกใกล้บ้าน
แหล่งที่มา
สุรินทร์ มัจฉาชีพ.ชีวิตในสวนสัตว์.พิมพ์ครั้งแรก,กรุงเทพ:รุ่งศิลป์การพิมพ์,2538โดย : นางสาว ่manapat janopast, 4/3klonglaung pratumtane13180, วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2545