ลมฟ้าอากาศคืออะไร

 

ลมฟ้าอากาศคือลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอากาศรอบๆตัวเราซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจมีลักษณะสงบนิ่งหรือมีลมพัด อาจร้อนหรือหนาว ชื้นหรือแห้ง แต่ที่สำคัญที่สุดคือลม ฟ้า อากาศคือวิถีการเปลี่ยนแปลงของน้ำในอากาศ เพราะถ้าในอากาศไม่มีน้ำ ก็จะไม่มีเมฆ ไม่มีฝน ไม่มีหิมะ ไม่มีฟ้าแลบ ไม่มีฟ้าร้อง รวมทั้งไม่มี หมอกด้วย ลมฟ้าอากาศมีบทบาทต่อชีวิตของเราอย่างมาก และมีอิทธิพล กำหนดสิ่งที่เราทำมากมายหลายอย่าง

ลมฟ้าอากาศตามที่ต่างๆ ลักษณะลมฟ้าอากาศแตกต่างกันไปตามพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโลก ตัวอย่างเช่น ในทะเลทราย จะไม่ค่อยมีฝนตก ส่วนในป่าดงดิบเขตร้อนอากาศจะร้อนและชื้นมาก

ภูมิอากาศหรืออากาศประจำถิ่น คือ สภาพลมฟ้า อากาศโดยเฉลี่ยทั่วไปในช่วงเวลาที่ยาวนานของบริเวณใด บริเวณหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากบริเวณอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยเขตร้อน จะมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อน ขณะที่เขตอาร์กติกจะมีภูมิอากาศแบบหน่วเย็น

 

แหล่งที่มา

กิตติชัย บรรจง.ลมฟ้าอากาศ.พิมพ์ครั้งแรก,กรุงเทพ:อักษรสัมพันธ์,2536