นม


นมมีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น ไขมัน น้ำตาล โปรตีน วิตามินและเกลือแร่ โปรตีนหลักในนม คือ เคซีน (Casein) ซึ่งเป็นส่วนที่แยกออกจากหางนมโดยทำให้มี pH 4.6-4.7 เคซีนเป็นส่วนผสมของโปรตีนอย่างน้อย 3 ชนิด คือ แอลฟา, เบต้า และ แกมมา

เพื่อนๆคงรู้จักผลิตภัณฑ์จากนม ซึ่งมีหลายอย่าง เช่น

นมข้นหวาน-นมที่ระเหยเอาน้ำออกบางส่วนแล้วเติมน้ำตาลลงไป เพื่อรักษษไม่ให้นมบูดเน่า

นมเปรี้ยว-นมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วกับเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus มี 2 ชนิดคือ น้ำนมเปรี้ยว และโยเกิร์ต

ครีม-ส่วนของนมที่มีไขมันสูง เป็นส่วนที่ลอยอยู่บนผิวของนมสด

เนยแข็ง-ทำจากนมสดโดยแบคทีเรียทำให้นมเปรี้ยวและเรนเนตทำให้เป็นก้อนแข็ง เติมเกลือเพื่อทำให้เนื้อนมแน่นขึ้นกลายเป็นเนยแข็ง

นมสดUHT-นมที่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยการให้ความร้อนสูงที่ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 วินาที แล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว

นมสดสเตอริไลส์-นมสด UHT

นมสดพาสเจอไรส์-นมที่ผ่านการให้ความร้อนในขั้นที่จะทำลายจุลินทรีย์ซึ่งทำให้เกิดโรคขึ้นเท่านั้น

การบรรจุนมในหีบห่อแบบระบบปลอดเชื้อ (ระบบ Aseptic) หลังจากผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จะนำนมบรรจุล่องกระดาษพิเศษวึ่งผลิตจากการประกอบฟิล์มพลาสติก, กระดาษ และอะลูมิเนียมฟอยล์เข้าด้วยกันถึง 7 ชั้น ภายใต้ระบบสุญญากาศและปลอดเชื้อ


แหล่งที่มา1. ประกาย จิตรกร (2522), ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม, บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด.

2.ศูนย์บรรจุการหีบห่อไทย (2531), เก็บนมให้อยู่นาน, วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน, หน้า 40.

3. สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ (2532), นมเปรี้ยว, วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน 2, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน, หน้า 61.

4. อัจฉรียา จารยะพันธ์ (2532), น้ำนมวัว, วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน 2, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน, หน้า 60.

5. วิลเลียม ซี. เวอการา (William C. Vergara, 2525), เนยสวิสมีรูพรุนได้อย่างไร, วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน, ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ แปล, พิมพ์ครั้งที่ 3, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, หน้า 272.
โดย : นางสาว POTJANEE KETMAI, Praatunam pra-in Post office 13180, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545