สารเคมี

คือสารประกอบที่เกิดจากการรวมตัวกันทางเคมีของธาตุต่าง ๆ พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของเราเช่น สบู่ ผงซักฟอก น้ำอัดลม ยาสระผม แม้แต่ในร่างกาย ของเราเองก็มีสารเคมีอยู่มากมาย
เรามาดูกันสิว่าสารเคมีมีกี่ประเภท
กรด
เป็นสารประกอบที่ให้ไฮโดรเจน อิอน (H+) ในน้ำ ส่วนใหญ่จะมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยกรดทุกชนิดมีกลิ่นฉุนและมีรสเปรี้ยว กรดที่แรงมาก ๆ จะทำให้ผิว หนังไหม้ทันทีและปวดแสบปวดร้อนมาก กรดที่ใช้ในครัวเรือนมักเป็นกรดอ่อน ๆ เช่น น้ำส้ม น้ำมะนาว กรด เบส และเกลือ เป็นกลุ่มสารเคมีที่มีความสำคัญมากที่สุด สารประกอบส่วนมากจะจัดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี้

เบส
เป็นสารที่มีคุณสมบัติตรงข้ามกับกรด มีรสขมหรือฝาก มักประกอบด้วยอนุภาพของสารที่มีสมบัติคล้ายโลหะสามารถลดความเป็นกรดได้ ชื่อของเบสมักจะลงท้ายด้วย ไฮดรอกไซด์

เกลือ
คือสารที่เกิดจากกรดผสมกับเบส มักจะเขียนลงท้ายด้วย -ide, -ite, -ate ที่รู้จักกันดีคือ โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือเกลือแกงโดย : นางสาว POTJANEE KETMAI, Praatunam pra-in Post office 13180, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545