โรคภัยจากสัตว์เลี้ยงแสนรัก

เยาวเรศ นาคแจ้ง. “โรคภัยจากสัตว์เลี้ยงแสนรัก”. ใกล้หมอ. 22,3 (มีนาคม 2541) : 23 -24

การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้าน เช่น สุนัข แมว กระต่าย นก ไก่ หรือปลา ย่อมทำให้ผู้เลี้ยงมีความเพลิดเพลิน แต่ในขณะเดียวกันการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านก็อาจก่อให้เกิดโรคร้ายได้ การป้องกันที่ดีที่มิให้โรคติดต่อมายังบุตรหลาน หรือตัวท่านเอง การเลี้ยงสุนัขหรือแมวก็ต้องนำเอาไปฉีดวัคซีนที่สัตวแพทย์แนะนำสม่ำเสอ เพื่อทำให้สัตว์ปราศจากโรคมาสู่คนโรคที่พึงระวังว่าอาจจะติดต่อมาสู่คนมีหลายอย่างดังนี้ เช่น โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ โรคกลาก โรคหิด โรคเห็บกัด โรคเชื้อรา ไข้หวัดนก เป็นต้น
โดย : นางสาว ดวงใจ จั่นจินดา, student 4/3 klongluang patumtani 13180, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545