หินและแร่

โลกที่เราอาศัยอยู่นั้นที่แท้ก็คือ ลูกหินนขนาดมหึมา ภูมิประเทศทุกหนทุกแห่งเป็นหินทั้งนั้น แต่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยดิน ต้นไม้หรือหญ้า มีเพียงบางแห่งที่ยังเป็นหินล้วน เช่น หินเอเยอร์ ใหประเทศออสเตรเลีย เป็นก้อนหินทราายมหึมาสูงขึ้นมาจากพื้นราว 335 เมตร หินที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกมีอายุราว 3,800 ล้านปีมาแล้ว นอกนั้นก็มีอายุลดหลั่นกันมา ทุกวันนี้ยังมีหินเกิดใหม่ตลอดเวลา หินทุกก้อนล้วนประกอบด้วย แร่ เช่น หินอ่อนประกอบด้วยแร่แคลไซต์ หินแกรนนนนนนิตประกอบด้ววนยแร่ไมก้า ควอร์ตซ์และเฟลด์สปาร์ เป็นต้น
หินอาจเกิดได้หลายวิธี เช่น จากหินหลอมเหลวในโลก จากฟอสซิลซากพืชซากสัตว์ โดยการกระทำของความร้อนและความกดดันที่มีต่อหินโบราณที่อยู่ภายในโลก


สารานุกรมบเด็ก.พิมครั้งแรก.กรุงเทพฯ:2537ภาพสำหรับเด็กโดย : นาย kraengkai kamonwech, สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัม, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545