. เสือไฟ

เสือไฟมีถิ่นกำเนิดใน ธิเบต อินเดีย ตลอดไปจนถึง พม่า ไทย มาเลเซีย สุมาตรา และจีน
เสือไฟปัจจุบันมีน้อยและหายาก ขนาดของตัวพอๆ กับสุนัขไทย รูปร่างค่อนข้างเพรียว รูปร่างคล้ายแมวแต่ตัวใหญ่กว่าแมวมาก ตัวมีสีน้ำตาลแกมแดงแกมสีทองแกมสีเทา และไม่มีลายตามตัว ทางด้านท้องสีจางกว่าบนหลัง มีแถบสีขาวเล็กๆพาดไปที่แก้ม หางค่อนข้างยาว ใต้คอมีจุดสีน้ำตาลเข้ม เสือไฟชอบหากินบนพื้นดินมากกว่าบนต้นไม่ ชอบเข้าไปขโมยสัตว์เลี้ยงตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆ บ้าน อาหารของเสือไฟได้แก่สัตว์เล็กต่างๆ เช่น กระต่าย กระจง แพะ เป็ดไก่ฯลฯ ฤดูผสมพันธุ์ไม่ทราบแน่นอน เสือไฟออกลูกตามโพรงไม้ ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว เสือไฟสามารถมีอายุได้นานถึง 17-18 ปี


แหล่งที่มา
ผ่อง เล่งอี้.สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง.พิมพ์ครั้งแรก,กรุงเทพ:เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป,2538
โดย : นางสาว ่manapat janopast, 4/3klonglaung pratumtane13180, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2545