ซาลามานเดอร์


ซาลามานเดอร์ เป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกชนิดหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในจำพวกเดียวกับกบและคางคก (amphibians) แต่ต่างกันตรงที่ เมื่อเป็นตัวเต็มวัยซาลาแมนเดอร์ยังคงมีหางยาว ไม่หดหายไปเหมือนในกบและคางคก

ซาลามานเดอร์เป็นสัตว์ที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่ง จึงได้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์ครึ่งบกครึงน้ำและสัตว์เลื้อยคลาน (herpetologists) พยายามที่จะศึกษาถึงวิธีการ ที่ซาลามานเดอร์เดินทางไปยังแหล่งผสมพันธุ์ และได้พบว่ามันจะใช้วิธีการดมกลิ่น เพื่อช่วยในการเดินทางนั่นเอง

ในสมัยก่อนการเดินทางอพยพของซาลามานเดอร์เหล่านี้ มักจะพบกับความยากลำบากและอุปสรรคในการเดินทางไปยังแหล่งน้ำอยู่หลายประการ เช่น พบต้นไม้ล้มขวางทาง กอหญ้าขนาดใหญ่ หรือก้อนหินขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันอุปสรรคใหม่ที่เข้ามากั้นระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งผสมพันธุ์ของมันก็คือถนน นักวิทยาศาสตร์พบว่า ตามธรรมชาติแล้วซาลามานเดอร์ไม่ได้ถูกวิวัฒนาการขึ้นมา เพื่อรับมือกับรถยนตร์ที่วิ่งไปมาบนถนนได้ ดังนั้น จึงมีซาลามานเดอร์หลายพันตัวต้องจบชีวิตลงบนท้องถนนในแต่ละปีแต่ยังเป็นโชคดีของซาลามานเดอร์ ที่มนุษย์ได้พยายามช่วยเหลือมันให้เดินทางกลับไปยังแหล่งผสมพันธุ์ได้อย่างปลอดภัย โดยติดป้ายให้ผู้ขับรถยนตร์เห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นทางข้ามถนนของพวกซาลามานเดอร์และสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการขุดอุโมงค์ลอดใต้ถนน เพื่อให้พวกมันสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของถนนได้อย่างปลอดภัย นับว่าเป็นความเมตตาของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์โลกด้วยกันโดยแท้ทีเดียว


ขอขอบคุณ วารสารแม็ค สำหรับบทความดีๆค่ะโดย : นางสาว กฤษณา รัตนปทุมวงศ์, -, วันที่ 12 พฤศจิกายน 2544