ไดโนเสาร์


เออริโทรทีเรียม


เป็นสัตว์เลื้อยคลานโราณที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายนหูลำตัวปรกคลุมด้วยขน
หูมีขนาดเล็ก ปากยาวกว่าหนู ปากเหมือนสุนัขจิ้งจอก หางเล็กเรียวยาวเหมือน
หนูหนังสืออ่านเพิมเติม ชุดชีวิตสัตว์ธรรมชาติ
โดย : เด็กชาย ศาศวัต ไชยพิเดช, โรงเรียน, วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545