ทำไมดาวจึงมีแสงกระพริบ

บางทีเวลาเรานอนมองดูดาวบนท้องฟ้า เราก็ได้เห็นว่า มันส่องแสงกระพริบล้อเรา ดาวที่ส่อง แสงกระพริบนั้นคือ ดาวฤกษ์นั่นเอง และเหตุที่มัน มีแสงกระพริบก็คือ มันอยู่ห่างจากตัวเรามาก ทำให้ ลำแสงมีขนาดเล็ก เมื่อแสงผ่านบรรยากาศที่แปรปรวนก็จะหักเหเบนไป เบนมา ทำให้แสงเข้า ตาเรา บ้าง ไม่เข้าบ้าง ดูเหมือนแสงดาวกระพริบพร่างพราย อย่างในเพลงที่บรรยายถึงท้องฟ้าในตอนกลางคืน ไงล่ะ

ทำไมดาวถึงกระพริบ.2545.[Online]. เข้าถึงได้จาก www.geocities.com/hollywood
/film/5225/nitan-html/aesop-menu1.htm/โดย : นางสาว vassana pramprasong, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545