หอยทะเล

หอยทะเล. 2001. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก . http://www.talaythai.com/
หอยทะเล

ในทะเลมีหอยเกือบ 100,000 ชนิด พบได้ทั่วไปตั้งแต่บนชายหาดไปจนถึงก้นทะเลสุดลึก พวกเขาคือสัตว์ที่มีความหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งในทะเล และอันดับสองในโลก (อันดับหนึ่งคือแมลง) เพื่อให้คุณรู้จักหอยได้ง่ายขึ้น เราแบ่งพวกเขาเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
หอยฝาเดียว มีประมาณ 35,000 ชนิดจัดเป็นหอยกลุ่มใหญ่ที่สุด แบ่งออกเป็น 2 พวกคือหอยฝาเดียวกับทากทะเล ขนาดตั้งแต่ปลายเข็มหมุดไปจนถึงหอยสังข์เปลือกยาวกว่า 50 เซนติเมตร
หอยสองฝา หอยกลุ่มใหญ่เป็นอันดับสอง มีประมาณ 10,000 ชนิด ลักษณะที่สังเกตง่ายคือมีสองฝา มักฝังตัวในทรายหรือปะการัง ที่พบได้บ่อย เช่น หอยมือเสือ...หอยใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดความยาวเต็มที่อาจเกิน 1.30 เมตรพร้อมน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมหอยฝาชีโบราณเป็นหอยดึกดำบรรพ์ที่เคยคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ยุค Devonian (400 ล้านปีที่แล้ว) แต่เมื่อ 45 ปีก่อนมีคนพบอาศัยอยู่ในทะเลลึก 3,600 เมตร เป็นหอยหายากพวกเราไม่มีโอกาสพบเขาแน่หอยงาช้าง เป็นหอยที่มีวิวัฒนาการน้อยมาก ไม่มีตาหัวหรือเหงือก ทั้งโลกมีประมาณ 200-400 ชนิด มีขนาดเล็กยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตรอาศัยตามพื้นทราย เปลือกของหอยประเภทนี้บางครั้งนำมาขายเป็นเครื่องประดับหอยแปดเกล็ดหรือลิ่นทะเลลักษณะแตกต่างจากหอยทั่วไป คล้ายทากแต่มีเกล็ดแข็งเป็นเปลือกอยู่ด้านหลังจำนวน 8 อัน มักเกาะติดกับก้อนหินบริเวณน้ำขึ้นน้ำลง ส่วนใหญ่ยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตร มีอยู่ประมาณ 600 ชนิดทั่วโลกหมึกทะเล แบ่งเป็น 2 พวกคือหอยงวงช้างกับหมึกทะเล หนึ่งในกลุ่มสัตว์ไร้กระดูกสันหลังที่มีสายตาและสมองพัฒนามากที่สุด ลักษณะเด่นชัดคือว่ายน้ำได้และมีพฤติกรรมที่ประหลาดกว่าหอยพวกอื่น
โดย : นาย ปริญญา หงษ์ทอง, Rhajabhat Institue Petchburiwittayalongkorn phahonyothin Road,Kw 48 Klong Luang, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545