อุปกรณ์เคมี

http://www.school.net.th/library/f-snet1.htm
ขวดปริมาตร
บีกเกอร์
หลอดทดสอบ
กระบอกตวง
กรวยกรอง
กระจกนาฬิกา
ขวดชั่ง
หลอดหยด
ไม้แก้ว
บิวเรท
ไพเพท
เบ้าเคลือบและฝา
ชามระเหย
Triangle
Test tube holder
คีม
ตะแกรงลวด
Clamp and clamp holder
แปรง
Test tube rack and Funnel support
Stand and ring
สามขา
ตะเกียงบุนเซน
ตะเกียงเทอร์ริล
ตะเกียงมีเกอร์
เครื่องชั่งแบบ Tripl-beam balance
เครื่องชั่งแบบ Equal-arm balance


โดย : นาย โสภน หงษ์วิจิตร, ripw, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545