ฝนกรด

ฝนกรด
น้ำฝนเป็นน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้า ตามธรรมชาติจะมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อยเท่านั้นความเป็นกรดนี้เกิดจากสิ่งแปลกปลอมในอากาศที่น้ำฝนชะผ่านลงมาก่อนจะตกลงสู่ผิวโลก อากาศในธรรมชาติจะมีก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และก็าซอื่นๆอีกเล็กน้อยแต่ในบางแห่งมีสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจากการกระทำของคน เช่น แถบโรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงหรือน้ำมันจากการหุงต้มอาหารจะเป็นสิ่งเพิ่มปริมาณก็าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนออกไซด์ตลอดจนพวกสารซัลเฟอร์ต่างๆในบรรยากาศให้เพิ่มขึ้นทุกขณะ นอกจากนี้ในธรรมชาติก็ยังมีส่วนทำให้เกิดสิ่งแปลกปลอมได้บ้าง แต่ไม่รุนแรงเท่าการกระทำของคน เช่นการระเบิดของภูเขาไฟ ไฟไหม้ป่า เป็นต้น สิ่งแปลกปลอมที่เป็นตัวการสำคัญในการทำให้เกิดฝนกรดมี 3 ชนิด คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อ๊อกไซด์ของกำมะถัน และไนโตรเจน น้ำฝนที่เป็นกรดนี้สามารถทำให้เกิดความเสียหายมากมาย เพราะฝนกรดนี้จะทำปฏิกิริยากับสารได้หลายชนิด เช่น ทำปฏิกิริยากับโลหะต่างๆทำให้วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยโลหะ เกิดการกัดกร่อนผุพังขึ้น ทำให้หลังคาที่มุงด้วยสังกะสีเสียหาย ทำให้พื้นคอนกรีตหรือสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยปูนหรือหินอ่อนค่อยๆถูกกัดกร่อนไปทีละเล็กละน้อย ทำให้พืชผักผลไม้ต่างๆเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ฝนกรดที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆถูกทำลายไปด้วย ดังนั้นผู้ที่มีความจำเป็นต้องดื่มน้ำฝน จึงควรระวังโดยเลือกเวลาในการรองน้ำฝนไว้ใช้ คือ อย่ารองน้ำฝนเมื่อเริ่มฤดูฝนใหม่ๆและควรรอให้ฝนตกแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมง จึงค่อยรองน้ำฝน เพื่อให้สิ่งแปลกปลอมในอากาศถูกชะล้างออกไปเสียก่อนแล้วจึงค่อยรองน้ำไว้ใช้ทีหลัง สำหรับผู้ที่มีถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรม ขอแนะนำว่าควรดื่มน้ำจากการประปาหรือบ่อบาดารที่ผ่านกรรมวิธีการทำความสะอาดแล้วจะดีกว่ารองน้ำฝนไว้ดื่ม เพราะดีไม่ดีนอกจากจะได้น้ำฝนที่ไม่ค่อยปลอดภัยต่อการดื่มแล้วยังจะเกิดการเจ็บป่วยจากการถูกละอองฝนได้อีก
พบวิธีแก้นอนกรน
จากผลการวิจัย ประเทศไทยเรามีจำนวนคนที่นอนกรนถึง 1 ใน 3 ของประชากร และชายจะนอนกรนมากกว่าหญิงถึง 2 ต่อ 1 แล้วอย่างนี้จะไม่ทำให้คนข้างเคียงเกิดความรำคาญจนต้องหาวิธีรักษาได้อย่างไร
ในต่างประเทศเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการนอนหลับเป็นอันมาก มีการตั้งศูนย์การนอนหลับ และบางแห่งจะเน้นเรื่อง “การนอนกรน” โดยเฉพาะสำหรับในเมืองไทยทางโรงพยาบาลรามาธิบดีได้เห็นความสำคัญของปัญหาการนอนกรน จึงได้ตั้งโครงการวิจัยการนอนกรนขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อทำการรักษาบรรดาผู้ที่ชอบทำเสียงประหลาดขณะนอนหลับทั้งหลาย
น.พ.คณิต มันตาภรณ์ หนึ่งในบรรดาผู้วิจัย พูดถึงเสียงที่เกิดเวลานอนกรนว่าเป็นการหายใจเข้าออกไม่สะดวกในการนอนหลับ เพราะเพดานอ่อนขยายตัวและเกิดการเลื่อนตำแหน่งของลิ้น การกรนจะเกิดเฉพาะในคนเท่านั้น เพราะชอบนอนหงายเวลาหลับ ส่วนสาเหตุนั้นมีมากมาย เช่น เป็นโรคจมูก ต่อมทอลซิลอักเสบ หรือโรคภูมิแพ้ในผู้สูงอายุ การกรนจะเป็นอาการเตือนว่าอาจมีโรคอื่นๆ เช่น หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตสูง
จากการวิจัย ทางโรงพยาบาลสามารถรักษาอาการนอนกรนโดยวิธีใหม่ คือ “การผ่าตัด” ขั้นแรกคุณหมอจะใช้เครื่องวัดชื่อ ”แซม” วัดว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนก่อน แล้วจึงค่อยตัดสินใจว่าจะผ่าตัดดีหรือไม่ วิธีนี้ทำมาได้ 2 ปีครึ่งแล้ว มีผู้รักษาไปแล้ว 6 รายเช่นเป็นการผ่าตัดธรรมดา 3 ราย ผ่าด้วยเลเซอร์ 3 ราย บางคนผ่าตัดแล้วหายจากโรคความดันไปเลยก็มี
นอกจากนี้ยังมีผู้ที่นอนกรนแบบธรรมดา (ไม่ได้เป็นโรคอะไรกับเขาแต่ชอบกรน) คุณหมอช่วยแนะนำวิธีลดเสียงกรน ควรควบคุมน้ำหนักอย่าให้อ้วนจนเกินไป เลิกเหล้าบุหรี่เสีย เพราะจะทำให้ยิ่งกรนหนัก และควรจะนอนตะแคง จะช่วยให้หายกรนได้
สำหรับผู้ที่มีปัญหาสามารถไปรักษาได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ้าต้องการผ่าตัดก็เตรียมเงินไว้ประมาณ 4,000 – 5,000 บาท ซึ่งก็คุ้มค่าสำหรับช่วยให้สุขภาพจิตของคนข้างเคียงดีขึ้นโดย : นาย เอกรัตน์ เตียววัฒนกุล, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544