กิ้งก่า

 

กิ้งก่า

 

สัตว์ในวงศ์กิ้งก่าจัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด มีจำนวนประมาณ 3,700 ชนิด กิ้งก่าอาศัยอยู่ในถิ่นเกือบทุกสภาพยกเว้นในมหาสมุทรและดินแดนใกล้ขั้วโลกเหนือ มังกรโคโมโดเป็นกิ้งก่าที่ใหญ่ที่สุด และตุ๊กแกจิ๋วเป็นกิ้งก่าที่เล็กที่สุด บางตัวยาวไม่ถึง 2 เซนติเมตร กิ้งก่าทั่วไปอย่างเช่นกิ้งก่าอิกัวน่ามีลักษณะลำตัวเพรียว หางยาว ขาแผ่ออกทางด้านข้าง และเท้ามี 5 นิ้ว อย่างไรก็ตามอาจมีความผิดแผกแตกต่างไปได้หลายอย่าง เช่น จิ้งเหลน มักมีลำตัวยากมากแต่ขาสั้น เวลามันเคลื่อนที่ไปตามดินโปร่งจะดูเหมือนกับว่ามันเลื้อยไปโดยไม่ต้องออกแรงเลย ส่วนกิ้งก่างูยิ่งคล้ายงูมาก เพราะมีขาคู่หน้า มีแต่ขาคู่หลังเป็นแผ่นแบนเล็ก ๆ กิ้งก่าหลายชนิดรวมทั้งกิ้งก่างูสโลว์เวอร์มนั้นขาได้หดหายไปในช่วงของวิวัฒนาการ กิ้งก่าตัวเมียส่วนใหญ่ออกไข่เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลาน